„Kultura-Biznes-Efektywność" - Targi Projektów Kulturalnych

Ideą projektu "Kultura-Biznes-Efektywność" jest budowanie dialogu pomiędzy kulturą a biznesem w celu zapewnienia wysokiej jakości i efektywności współpracy między obiema sferami. Projektem pilotażowym będą Targi Projektów Kulturalnych, które odbędą się 9 listopada 2012 roku w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Targi Projektów Kulturalnych to okazja do zaprezentowania projektów, które będą realizowane w 2013 roku. Autorów projektów zaprosimy do zaprezentowania swojej oferty dla partnerów i sponsorów komercyjnych (w formie mini-targów). Do udziału zaprosimy również szefów marketingu i komunikacji z firm, a także media oraz potencjalnych partnerów. Głównym celem przedsięwzięcia jest nawiązanie dialogu pomiędzy sferą kultury a sferą biznesu, wzajemna edukacja w zakresie efektywnej współpracy oraz stworzenie networkingowej przestrzeni kultury i biznesu.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to zainicjuje cykl corocznych spotkań twórców projektów kulturalnych i ich potencjalnych partnerów.

Projekty należy zgłaszać do 22 października poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj).

Regulamin do pobrania tutaj.

Organizator: Ośrodek analityczny THINKTANK

Współorganizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Fundacja Malta, PKPP Lewiatan, Związek Firm PR i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR