Odstąpienie od umowy

Fundacja Malta

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

tel. 61-64-65-243, fax. 61-64-65-284

e-mail: sklepik@malta-festival.pl

NIP:  778-14-06-165

Regon: 634446340

__________________________________________________________________________________

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Od 2 marca 2000 kupujący w sklepie internetowym ma zapewnione takie same prawa, jak kupujący w Unii Europejskiej.

2. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów gwarantuje kupującemu korzystanie z przysługujących mu uprawnień. Ustawa ta zapewnia kupującemu możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny.

3. Ustawa ta natomiast nie dotyczy:

- inwestycji kapitałowych,

- ubezpieczeń,

- czynności bankowych,

- sprzedaży z licytacji czy aukcji internetowych,

- nieruchomości z wyjątkiem najmu.

4. W momencie rezygnacji z zakupu umowa pomiędzy FIRMĄ: Fundacja Malta a KUPUJĄCYM uznana jest za niezawartą.

5. Warunkiem zwrotu towaru jest oddanie go w stanie niezmienionym. KUPUJĄCY nie może go używać w ciągu 10 dni.

6. Kosztami odesłania Towaru do siedziby FIRMY: Fundacja Malta obciążony jest KUPUJĄCY.

7. Termin 10-dniowy liczy się od dnia dostarczenia towaru do KUPUJĄCEGO.

8. Wzór protokołu odstąpienia od umowy należy pobrać osobno.

9. KUPUJĄCY najpóźniej 10 dnia musi odesłać protokół odstąpienia od umowy do firmy Fundacja Malta.

10. Towar wraz z czytelnie wypełnionym protokołem odstąpienia od umowy należy odesłać na adres:

Fundacja Malta

ul. Św. Marcin 80/82, pok. 217

61-809 Poznań

 

Pobierz: "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"