Akredytacje branżowe

Akredytacje branżowe są skierowane do przedstawicieli teatrów polskich i europejskich, grup teatralnych, przedstawicieli festiwali teatralnych z Polski i Europy, a także studentów szkół teatralnych oraz teatrologii.

Regulamin sprzedaży akredytacji branżowych na Malta Festival Poznań 2012

1. Organizatorem sprzedaży jest Fundacja Malta ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Sprzedaż jest ograniczona ilością nakładu akredytacji. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli akredytacji.
3.  Akredytacja branżowa upoważnia do:
-  wejścia na  10 spektakli wybranych  z tabeli programowej  (tabela programowa do pobrania: tutaj)
- 20 % zniżki na zakup wydawnictw książkowych Fundacji Malta
- otrzymania katalogu festiwalowego i koszulki
Po wybraniu 10 spektakli z listy Opiekun ze strony organizatora ułoży dla Akredytowanego ścieżkę/plan aby umożliwić zobaczenie wybranych spektakli.
4. Właściciel akredytacji ma zarezerwowane tylko jedno miejsce na określony spektakl teatralny o określonej godzinie w ramach swojej akredytacji. W przypadku nieprzybycia na wyznaczony spektakl Organizator nie ma obowiązku zwrotu części kosztów akredytacji oraz wyznaczenia rezerwacji na  inny termin, inne przedstawienie. Akredytacja jest forma biletu i posiadacza obowiązuje regulamin imprez jak pozostałych widzów.
5. Zamawiający może zamówić wyłącznie jedną akredytację dla jednej osoby, przy czym możliwe jest zamówienie akredytacji dla osoby trzeciej. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.
6. Akredytacja jest imienna - zostanie wystawiona na imię i nazwisko osoby podane w formularzu zamówień. Formularz zamówień otrzymany na adres mailowy , należy wypełnić i  odesłać mailem.  Do zamówienia na akredytację branżową należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia bądź też zdjęcie nieidentyfikujące osoby zamawiającej akredytację powoduje unieważnienie zamówienia.
7. Nie można przepisać akredytacji na inną osobę.
8. Nie można dokonać zwrotu akredytacji.
9. Cena akredytacji branżowej wynosi  280 zł (z VAT). Sprzedaż trwa od 15 maja 2012 r. do wyczerpania puli, ale nie później niż do 10 czerwca 2012 r.
10.  Wartość zamówienia za akredytację należy wpłacić na konto Organizatora w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia akredytacji. Wpłaty dokonane bez potwierdzenia akredytacji przez organizatora będą zwracane na koszt wpłacającego.
11. Przyznanie akredytacji zostanie potwierdzone e-mailem w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora. Nie akceptujemy przelewów realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekazy pocztowe).
12. Zgłoszenia zakupu bez dokonania zapłaty nie będą rozpatrywane.
13. Zakupioną akredytację może odebrać wyłącznie osoba, na której nazwisko jest wystawiona. Akredytację można odebrać za okazaniem dowodu tożsamości w biurze Festiwalowym w Pasażu Kultury na Starym Rynku w poznaniu od pierwszego dnia Festiwalu czyli 3 lipca od godziny 9.00-21.00
14. Nie będą wydawane duplikaty akredytacji.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
16. Dane osobowe przekazane administratorowi będą wykorzystywane tylko do obsługi akredytacji.
17. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane innym Stronom bez jego wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Organizatora stanowi wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi. Nabywając karnet na rzecz osoby trzeciej Kupujący potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich oświadczeń zawartych w treści niniejszego Regulaminu.
18. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
19. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu a także odwołania poszczególnych wydarzeń w ramach Festiwalu bez podania przyczyny.