Organizator

Fundacja Malta

ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Tel. +48 61-64-65-243
Fax +48 61-64-65-284
e-mail: office@malta-festival.pl
www.maltafoundation.pl


Fundatorzy:
Grażyna Kulczyk
Jan Kulczyk
Piotr Voelkel
Karol Działoszyński
Michał Merczyński

Rada Fundacji:
Karol Działoszyński (przewodniczący)
Małgorzata Dziewulska
Grażyna Kulczyk
Tomasz Kwieciński
Piotr VoelkelFundacja:
Michał Merczyński - dyrektor / prezes zarządu
Karina Adamska - zastępca dyrektora

Małgorzata Mikołajczak - koordynatorka pracy artystycznej
Paulina Tarnawska - producentka festiwalu
Anna Reichel - rzeczniczka prasowa / kontakty z mediami i partnerami
Joanna Pańczak - komunikacja internetowa / archiwizacja / publikacje
Dominika Pierunek-Piechocka - biuro prasowe / działania promocyjne
Natalia Milewska - sekretariat / asystentka dyrektora

Dominik Czyż - główny księgowy
Natalia Dąbrowska - asystentka księgowego

Przemysław Bednarek (CONNECT) - obsługa informatyczna Fundacji

Siemianowski Mietlarek & Partnerzy - obsługa prawna Fundacji